Współpraca i patroni

Abstrakty z Konferencji "Kultura jest dla wszystkich" 

25 kwietnia 2016 r.

http://efc.ckwz.art.pl/abstrakty.html 

 

« Kliknij, aby wrócić do wszystkich aktualności

Islandia i Polska przeciw wykluczeniu z kultury

to trzyletnia międzynarodowa wymiana artystyczna realizowana w oparciu o ideę audiodeskrypcji. Projekt ma na celu upowszechnianie dobrych praktyk udostępniania kultury osobom niepełnosprawnym, promocję dziedzictwa kulturowego obu krajów oraz pogłębienie porozumienia między Polakami i Islandczykami.