Współpraca i patroni

Audiodeskrypcja

Audiodeskrypcja to metoda oparta na dodatkowym opisie słownym, który wyjaśnia to, czego osoba z niepełnosprawnością wzroku nie może zobaczyć.

Audiodeskrypcja może wzbogacać programy telewizyjne, projekcje filmowe, spektakle teatralne, taneczne i muzyczne, wystawy czy zawody sportowe.

Odpowiednio dostosowane materiały filmowe lub programy telewizyjne umożliwiają niewidomym i niedowidzącym wybór ścieżki dźwiękowej wzbogaconej o audiodeskrypcję.

Teatry, kina, opery, stadiony czy hale sportowe wzbogacając swoje wydarzenia o audiodeskrypcję zapewniają możliwość skorzystania z zestawów słuchawkowych lub aplikacji na telefony komórkowe, poprzez które do niepełnosprawnej części publiczności dociera głos lektora, opisującego przebieg akcji na ekranie, scenie czy boisku.

Islandia i Polska przeciw wykluczeniu z kultury

to trzyletnia międzynarodowa wymiana artystyczna realizowana w oparciu o ideę audiodeskrypcji. Projekt ma na celu upowszechnianie dobrych praktyk udostępniania kultury osobom niepełnosprawnym, promocję dziedzictwa kulturowego obu krajów oraz pogłębienie porozumienia między Polakami i Islandczykami.