Współpraca i patroni

Integracyjne warsztaty filmowe w Islandii i w Polsce

01/05 grudnia 2014 r.

Warsztaty tworzenia filmów miały charakter wykładów połączonych z ćwiczeniami praktycznymi. Wprowadzały one uczestników w tematykę tworzenia filmu oraz uczyły podstawowych zasad przygotowywania dzieła filmowego. W warsztatach wzięli udział uczestnicy zdrowi oraz z dysfunkcjami wzroku. Warsztaty realizowane w ramach wieloletniego projektu Islandia i Polska przeciw wykluczeniu z kultury.

« Kliknij, aby wrócić do wszystkich galerii

Islandia i Polska przeciw wykluczeniu z kultury

to trzyletnia międzynarodowa wymiana artystyczna realizowana w oparciu o ideę audiodeskrypcji. Projekt ma na celu upowszechnianie dobrych praktyk udostępniania kultury osobom niepełnosprawnym, promocję dziedzictwa kulturowego obu krajów oraz pogłębienie porozumienia między Polakami i Islandczykami.