Współpraca i patroni

Polska

Lider projektu: Centrum Kultury Wrocław Zachód

Dziesięcioletnia działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych oraz doświadczenie w zakresie udostępniania kultury osobom z dysfunkcjami wzroku i słuchu uczyniła z Centrum Kultury Wrocław Zachód lidera projektu wspierającego islandzkich partnerów w przeciwdziałaniu wykluczeniu z kultury.

Od marca 2011 roku Centrum Kultury Wrocław Zachód organizuje projekcje filmowe dla dzieci i dorosłych wzbogacone o audiodeskrypcję i napisy dla niesłyszących, spotkania z twórcami filmowymi wzbogacone o tłumaczenie migowe, spektakle z audiodeskrypcją, konferencje, integracyjne warsztaty specjalistyczne: tworzenia audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących, integracyjne warsztaty animacji filmowej i warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży widzącej, niewidomej i głuchej,  warsztaty filmowe, których efekty wzbogacane są o audiodeskrypcję, jak również prezentacje twórczości osób niepełnosprawnych: koncerty, wystawy, spotkania autorskie.

Promując twórczość osób niepełnosprawnych oraz upowszechniając audiodeskrypcję i napisy dla niesłyszących – Centrum nawiązało współpracę z ośrodkami naukowymi, specjalistami oraz organizacjami kulturalnymi z Polski, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Islandii.

Islandia i Polska przeciw wykluczeniu z kultury

to trzyletnia międzynarodowa wymiana artystyczna realizowana w oparciu o ideę audiodeskrypcji. Projekt ma na celu upowszechnianie dobrych praktyk udostępniania kultury osobom niepełnosprawnym, promocję dziedzictwa kulturowego obu krajów oraz pogłębienie porozumienia między Polakami i Islandczykami.